Podpisanie umowy na przebudowę ul. Wylotowej

W czwartek 11 lipca 2019 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo–Inżynieryjnego S.A. z Torunia na przebudowę ulicy Wylotowej w Kołobrzegu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego Powiat Kołobrzeski dokonał wyboru wykonawcy robót dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Wylotowej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Wczasową”. Odcinek drogi powiatowej ul. Wylotowej w Kołobrzegu objęty planowaną przebudową jest ważny pod względem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta oraz turystów. Stanowi również połączenie z Portem Morskim Kołobrzeg.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonane zostaną prace:

od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej – przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów do posesji oraz wykonanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej,
od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką przebudową objęta zostanie jedynie jezdnia drogi powiatowej oraz obręb skrzyżowania ul. Jedności Narodowej z ul. Wylotową.
Termin zakończenia robót budowlanych: 15 listopada 2019 r. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnić będzie TK – PROJEKT Tomasz Łapiński z Koszalina. Całkowita wartość inwestycji wynosi:

roboty budowlane: 3.757.048,81 zł brutto
nadzór inwestorski: 49.900,00 zł brutto
Powiat na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, w wysokości 3 000 000,00 zł. Ponadto zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 450 000,00 zł ze środków pochodzących z Gminy Miasto Kołobrzeg.

Umowę z Wykonawcą podpisali Starosta Kołobrzeski Tomasza Tamborski oraz Członek Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Mirosław Tessikowski. Przy podpisaniu umowy była Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz.

 

 

Fot. Powiat Kołobrzeski 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments