Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dygowo

Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej, dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Dyskusja publiczna organizowana jest zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

 1. Dyskusja publiczna prowadzona jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (art. 8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Organizatorem dyskusji publicznej jest Wójt Gminy Dygowo, w imieniu którego dyskusję przeprowadzi Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska.
 3. Dyskusja publiczna przeprowadzona zostanie on-line z wykorzystaniem aplikacji jitsi meet.
 4. Aby wziąć udział w dyskusji publicznej nie jest wymagane tworzenie konta, ani instalowanie oprogramowania. Program działa przez przeglądarkę. Na telefony możliwe jest pobranie aplikacji, ale można też korzystać z przeglądarki.
 5. Link do dyskusji publicznej zamieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dygowo ug.dygowo.pl w dniu przeprowadzenia dyskusji.
 6. Dostęp dostanie każdy, kto zadzwoni w dniu 22.01.2021r. po godz.9.30 pod nr 943584066 lub napisze maila na adres a.mazur@dygowo.pl
 7. Dostęp do dyskusji zostanie uruchomiony 30 minut wcześniej w celach testowych.
 8. Dyskusja będzie nagrywana.
 9. Wzięcie udziału w dyskusji oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną na stronie bip.dygowo.pl
 10. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie Uczestnika, które utrudniają lub uniemożliwiają mu uczestnictwo w dyskusji publicznej (problemy z połączeniem internetowym lub sprzętem, za pomocą którego Uczestnik korzysta z Internetu).
 11. Link umożliwiający dołączenie do dyskusji aktywny będzie od godziny 9.00 w dniu dyskusji publicznej do czasu jej zakończenia.
 12. Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu poprzez:
  wypowiedź ustną – wyłącznie fonia lub z możliwością udostępnienia swojego wizerunku
  wypowiedź pisemną z możliwością zadawania pytań w formie zapisu tekstowego
 13. Pytania niezwiązane z tematem dyskusji, w tym nie dotyczące ustaleń projektu planu, zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą odczytywane (tekst) lub zostaną przerwane (wypowiedź ustna).
 14. Składanie uwag w trakcie dyskusji możliwe – poprzez przesłanie ich na adres a.mazur@dygowo.pl (uwaga musi zawierać imię i nazwisko i/lub nazwę firmy oraz adres).
 15. Odpowiedzi na pytania zadane w czasie dyskusji w formie pisemnej, zostaną udzielone ustnie.

 

Źródło.: Gmina Dygowo

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments