Otwarty konkurs na prowadzenie w Kołobrzegu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej

Gmina Miasto Kołobrzeg w dniu 11 grudnia 2020 roku ogłosiła otwarty konkurs na prowadzenie w Kołobrzegu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem (art. 18 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Konkurs jest skierowany do organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, która w ramach dofinansowania swojej statutowej działalności od 11 stycznia do 31 grudnia 2021 roku poprowadzi w Kołobrzegu placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

W zajęciach specjalistycznej placówce wsparcia dziennego biorą udział dzieci i młodzież z terenu Miasta Kołobrzeg wymagające pomocy w rozwoju i nauce. W trakcie pobytu dziecka są organizowane zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i jeśli zachodzi taka potrzeba także zajęcia z logopedą. Dziecko otrzymuje także posiłek dostosowany do pory dnia.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do składania ofert. Szczegóły konkursu są dostępne w BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg… ZOBACZ.

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.witkac.pl. Termin na złożenie wniosków upływa w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Działanie będzie finansowane z budżetu Gminy Kołobrzeg, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na 2021 rok.

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments