Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Kołobrzegu zbliża się wielkimi krokami

Zapraszamy 08.02.2020 o godzinie 12:00 do portu jachtowego na otwarcie ścieżki edukacyjnej. Operacja pod nazwą “Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu” polegała na stworzeniu ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej. Umieszczono osiem tablic informacyjnych, w poszczególnych lokalizacjach.

Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki historyczno – edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast. Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne – trzy plenerowe gabloty z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny (ponad 11 000 fragmentów), kości zwierzęce (odpadki pokonsumpcyjne – ponad 13 000 fragmentów) oraz 74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Cała ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się będzie na terenie otwartym w miejscu ogólnodostępnym. Witryny są ustawione w towarzystwie specjalnych tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej co pozwoli korzystać z nich nie tylko sektorowi rybackiemu i turystom, ale również mieszkańcom, tym samym operacja pozwoli propagować dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620 m. Ścieżka posiada oświetlenie ww. elementów (tablice, gabloty). Wykonanie planowanej operacji przyczyniło się do utworzenia nowego miejsca upamiętniającego lokalną historię i tradycje, związaną również z sektorem rybackim.

Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.

Tytuły tablic:

 • Tablica 1: Reduta Morast
 • Tablica 2: Twierdza XVII-XIX w.
 • Tablica 3: Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w.
 • Tablica 4: Miasto i uzdrowisko 1900-1945
 • Tablica 5: Miasto i garnizon 1933-1945
 • Tablica 6: Wczesne średniowiecze
 • Tablica 7: Z dziejów kołobrzeskiego portu
 • Tablica 8: Port w Kołobrzegu po 1945 r.

Harmonogram otwarcia ścieżki edukacyjnej:

 • 12.00 oficjalne otwarcie
 • zwiedzanie ścieżki edukacyjnej oraz Reduty Morast
 • rekonstrukcja historyczna
 • grochówka wojskowa

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments