Ostatni dzwonek na złożenie ważnych dokumentów

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację nt. źródeł ciepła i spalania paliw.

 

• Termin złożenia deklaracji, źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych po raz pierwszy w tych budynkach po 1 lipca 2021 r. wynosi 14 dni.
• Dla budynków, w których źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., termin ten upływa 30 czerwca 2022 roku.

W związku z obowiązkiem zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informujemy, że wypełnioną i podpisaną deklarację w formie papierowej należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie (zgodnie z miejscem położenia budynku). Deklarację można również złożyć drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej https://ceeb.gov.pl/.

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków każdorazowo spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków lub właścicielach lokalów. Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw.

Sprawy związane z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzi w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie Inspektor Kinga Kurkowska, tel. (94)3514188, pok. nr 5, e-mail: k.kurkowska@ustronie-morskie.pl

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

 

Fot.: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments