Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców z Ukrainy i Mołdawii

Cztery kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców zakończyli 17 października funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Kołobrzegu, Świnoujścia i Elbląga. W efekcie stwierdzili, że w sprawdzanych podmiotach branży budowlanej, hotelarskiej i produkcyjnej nielegalne zatrudnienie znalazło 63 cudzoziemców z Ukrainy i Mołdawii.

 

10 z nich pracowało w firmach na terenie powiatów koszalińskiego i sławieńskiego. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w dwóch firmach łącznie objęli kontrolą 23 obywateli Ukrainy. Naruszeniem przepisów była praca bez wymaganego zezwolenia. Dodatkowo kontrolowani pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia właściwych instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Z kolei w jednym ze świnoujskich hoteli strażnicy graniczni z miejscowej Placówki SG zweryfikowali zatrudnienie 30 obywateli Ukrainy. Ustalili, że 24 osobom szefostwo firmy powierzyło pracę pomimo braku zezwoleń i że nie zawarto z nimi wymaganych umów.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu skontrolowali przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym sprawdzili zatrudnienie 32 cudzoziemców. Stwierdzili, że 26 obywateli Mołdawii i 3 Ukrainy pracowało bez zezwoleń. Zajmowali się sprzątaniem pomieszczeń produkcyjnych, zamiast przetwórstwem ryb.

Pracodawcy odpowiedzą przed sądem za powierzenie cudzoziemcom pracy wbrew obowiązującym przepisom oraz dodatkowo trzech z nich także za brak powiadomień właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

W sumie podczas minionego tygodnia funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 23 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu. Polskę musi opuścić 10 obywateli Ukrainy, 7 Gruzji, 2 Azerbejdżanu oraz Białorusin, Macedończyk, Serb i Ormianin. U 14 cudzoziemców funkcjonariusze stwierdzili przeterminowane pobyty, u 4 brak ważnych wiz, u 3 nielegalną pracę. Ponadto 2 cudzoziemców przekroczyło granicę państwową wbrew przepisom. Wszyscy otrzymali zakazy ponownego wjazdu od 6 do 12 miesięcy.

 

Fot. MOSG

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments