Nabór wniosków na stypendia i nagrody sportowe

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/228/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięte wyniki sportowe do dnia 15 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów i nagród za uzyskane osiągnięcia sportowe w roku 2020.

 

Wnioski należy składać do skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 lub przesłać je pocztą na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe po okresie otrzymywania stypendium zobowiązane są do złożenia Prezydentowi Miasta sprawozdania z realizacji przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Miasta Kołobrzeg w BIP.

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments