Nabór wniosków na stypendia i nagrody sportowe

Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród sportowych za osiągnięte wyniki w 2022 roku.

 

 

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród określa Uchwała Nr XVI/228/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r.

Wnioski można składać:

  • w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78 – 100 Kołobrzeg (decyduje data stempla pocztowego).

Termin składania wniosków mija 15 grudnia 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe po okresie otrzymywania stypendium zobowiązane są do złożenia Prezydentowi Miasta sprawozdania z realizacji przez zawodnika programu szkoleniowego, udziału w zawodach, uzyskanych wynikach oraz jego postawy sportowej.

 

 

Fot, Źródło: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments