Molo – bilety

Molo w Kołobrzegu – żelbetowe molo w Polsce, w Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu. Zlokalizowane jest na przedłużeniu ulicy Mickiewicza, przy sanatorium Bałtyk i bulwarze Jana Szymańskiego, w pobliżu Parku im. Stefana Żeromskiego (zdrojowego).

 

Molo zostało oficjalnie otwarte 19 czerwca 1971. Konstrukcja ma długość 220 metrów i szerokość 9 metrów, a pomost spacerowy znajduje się około 4,5 metra nad poziomem morza. Na końcu pomostu znajduje się dwupoziomowa głowica

W 2014 przeprowadzono generalny remont obiektu wartości 3 mln zł (otwarcie nastąpiło 27 listopada 2014)W trakcie remontu założono m.in. iluminację świetlną obiektu.

REGULAMIN MOLA SPACEROWEGO

 • Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, mieszczący się przy ulicy Łopuskiego 38. Telefon kontaktowy 94 35 51 400.
 • Obiekt udostępniony jest całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 • Obiekt jest monitorowany.
 • Wejście na molo jest bezpłatne z wyłączeniem okresu wskazanego w cenniku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
 • Obiekt wyposażony jest w boksy ratunkowe (koło ratunkowe, bosak, lina).
 • Korzystającym z obiektu zabrania się:
 • wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków o podobnym działaniu oraz palenia wyrobów tytoniowych;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia fasady, barierki, mury;
 • wędkowania, grillowania, rozpalania ognisk oraz zaśmiecania;
 • dokarmiania wszelkiego rodzaju ptactwa;
 • wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy psów asystujących, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) i aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zwierząt wykorzystywanych przez Policję, Straż Miejską, służby ratownicze lub porządkowe przy
 • wykonywaniu czynności służbowych;
 • wjeżdżania, poruszania się i wprowadzania wszelkiego rodzaju pojazdów w tym elektrycznych, m.in. rowerów, motorowerów, skuterów, hulajnóg, deskorolek, łyżworolek, wrotek. Zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych oraz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do poruszania się;
 • skakania i wchodzenia do wody bezpośrednio z obiektu;
 • zakłócania spokoju i wypoczynku innym osobom;
 • prowadzenia działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, reklamowej, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek, bez zgody administratora;
 • umieszczania reklam, transparentów i plansz.
 • Wszelkie odstępstwa od tych zasad wymagają odrębnej pisemnej zgody administratora obiektu.
 • Osoby niszczące wyposażenie obiektów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnosprawne odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

Przedstawiamy Państwu 4 warianty nabycia biletu wstępu na molo:

 • Wejście bezpośrednio przez bramkę:
 • Posiadacz ważnej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca przykłada kod kreskowy widniejący na karcie do skanera na bramce przy wejściu na molo.
 • Turysta posiadający druk potwierdzający uiszczoną opłatę uzdrowiskową z kodem QR (wydruk z programu Travel Host) przykłAda kod do skanera na bramce przy wejściu na molo.
 • Obsługa w budce kasowej:
 • Zakup biletu normalnego i ulgowego.
 • Nabycie bezpłatnego biletu dla dziecka do lat 4 oraz biletu dla osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny).
 • Nabycie bezpłatnego biletu za opłatę uzdrowiskową na podstawie imiennego druku potwierdzającego uiszczenie opłaty bez kodu QR.

Biletomat:
Zakup wyłącznie biletu normalnego.

Kup bilet online: https://panelklienta.sport.kolobrzeg.pl/

 

Wstęp na molo płatny w godzinach: 10:00 – 22:00.
Bilet normalny – 6.00 zł
Bilet ulgowy – 3.00 zł
Kołobrzeska Karta Mieszkańca* – bezpłatnie
Bilet za opłatę uzdrowiskową** – bezpłatnie
Osoby z niepełnosprawnością – stopień znaczny – bezpłatnie
Dziecko do lat 4 – bezpłatnie

Uwagi:
Bilety wstępu na molo będą obowiązywać:
w roku 2021 w okresie od 16.06 do 30.09 w godz. 10.00 – 22.00;
w kolejnych latach w okresie od 01.05 do 30.09 w godz. 10.00 – 22.00 .
Bilet dla dziecka do lat 4 przysługuje za okazaniem stosownego, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
Bilety ulgowe przysługują:
dzieciom od 4 do 7 roku życia (nie później niż do dnia 30 września w roku rozpoczęcia edukacji szkolnej) za okazaniem stosownego, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
dzieciom i młodzieży szkolnej, wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej;
studentom do 26 roku życia, wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.
Zakup biletów ulgowych możliwy tylko i wyłącznie w kasie biletowej.
Osoby z niepełnosprawnością (stopień znaczny) – za okazaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem) lub legitymacji w kasie biletowej.
Bilet za opłatę uzdrowiskową przysługuje osobom, które uiścili opłatę na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.
* Bilet za okazaniem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca upoważnia do wielokrotnego wejścia na molo w ciągu dnia z odstępami czasowymi co najmniej 60 minut.

** Uregulowana opłata uzdrowiskowa upoważnia do jednorazowego wejścia na molo w ciągu danego dnia.

 

 

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments