Masz jeszcze czas by dołączyć do Uczniowskiej Ligii Rowerowej

​Organizator: Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów. Cel imprezy: popularyzacja kolarstwa i zdrowego trybu życia na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą, popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportowej, poszukiwanie utalentowanej młodzieży do uprawiania kolarstwa.

Terminy i miejsca:

  • 13 października 2019 (niedziela) – “Stadion Tour – Finał”​ – Kołobrzeg Stadion Miejski im. Sebastiana Karpiniuka

Uczestnikiem może być dziecko zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach, wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu, oraz będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych dla dzieci, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.

W wyścigach prawo startu mają, osobno klasyfikowani dziewczęta i chłopcy- uczniowie klas I- VI w kategoriach:

  • klasa I
  • klasa II
  • klasa III
  • klasa IV
  • klasa V
  • klasa VI

Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku rowerowym (sztywnym). Brak kasku eliminuje ze startu. Organizator na czas wyścigu posiada kask do wypożyczenia.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy Szkółki Kolarskiej KTC Ziemia Kołobrzeska – ktc.ziemiakolobrzeska@vp.pl lub składać bezpośrednio przed zawodami w godzinach 10.00 – 10.30 w biurze zawodów. Weryfikacja uczestników będzie się odbywała na podstawie dokumentów /legitymacji szkolnych, oświadczeń rodziców/ okazywanych Komisji Sędziowskiej. Odprawa techniczna będzie się odbywać na 10 minut przed startem pierwszej kategorii. Dokładna lokalizacja biura zawodów oraz szczegółowy program/regulamin poszczególnych etapów będzie podany na stronie facebookowej Szkółki Kolarskiej Ktc Kołobrzeg na tydzień przed zawodami.

Uczniowska Liga rowerowa składać się będzie z 4 wyścigów, spośród których do punktacji ogólnej wliczone będą wszystkie starty. Wyścigi rozgrywane będą w różnych konkurencjach: wyścig na kreskę, wyścig MTB. Punkty będą przyznawane za zajęte miejsce i zależeć będą od liczby osób startujących. Będzie obowiązywać poniższy przelicznik punktowy: Za pierwsze miejsce będzie taka sama ilość punktów jak ilość startujących osób. Kolejne miejsca będą miały o jeden punkt mniej. Przykład: Jeżeli w wyścigu wzięło udział 10 osób to za pierwsze miejsce jest 10pkt, za drugie 9pkt, za trzecie 8pkt…… za dziesiąte 1pkt. Powyższa punktacja obowiązywać będzie w każdej kategorii wiekowej.

Wyścigi będą rozegrane na trasie zamkniętej, przygotowanej przez organizatora. Sędziowie klasyfikują pozycje z uwzględnieniem przejechanej prawidłowo trasy oraz kolejności przekroczenia mety. Na trasie nie dopuszcza się obecności rodzica /opiekuna. Pomoc techniczna dozwolona będzie w wyznaczonym punkcie w okolicach startu i mety.

Nagrody w postaci medali, dyplomów, drobnych upominków, organizator zapewnia dla trzech pierwszych zawodników w kategorii. Zwycięzcy klasyfikacji finałowej w swoich kategoriach otrzymają puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz vouchery uprawniające do darmowych treningów w Szkółce Kolarskiej KTC Kołobrzeg.

Obowiązuje kask sztywny oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom Organizatora wyścigu i sędziego zawodów. Na trasie obowiązuje ruch w jednym kierunku – zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W trakcie trwania wyścigu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na trasę dla osób niebiorących udziału w stracie. Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wypełniają formularz zgłoszeniowy, podpisując jednocześnie zgodę, iż każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do zawodów. W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia rowerów powstałe podczas wyścigu. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem zawodów.

Udział w wyścigu jest bezpłatny. Zabroniony jest start na rowerze szosowym (kierownica typu baranek, szerokość opony poniżej 34 mm). Sędzia nie dopuści do startu dziecka na niesprawnym rowerze. Decyzje sędziego są ostateczne. Rodzice i opiekunowie prawni, zgłaszając dziecko do wyścigu, wyrażają zgodę:

  • na umieszczenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w bazie danych organizatora w celu organizacji wyścigu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  • na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • na umieszczenie na stronie organizatora, w prasie, radio i telewizji oraz wykorzystanie w celach marketingowych organizatora: zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów z uczestnikami oraz wyników z danymi osobowymi.

 

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments