Konsultacje w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Na podstawie art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały Nr XLI/271/2014 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 roku poz. 2298),

 

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza konsultacje z mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 371 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r. jako projekt do konsultacji
Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w przedmiocie ww. Załącznika do uchwały Zarządu Powiatu w Kołobrzegu.
Konsultacje są prowadzone w okresie od 05.03.2021 r. do 15.03.2021 r. w formie zapytania ankietowego poprzez Formularz konsultacji.
Załącznik do uchwały Nr 371 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r. stanowiący projekt do konsultacji w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Miasta Kołobrzeg i gmin powiatu kołobrzeskiego oraz Formularz konsultacji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: www.spkolobrzeg.finn.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, Wydział Edukacji i Kultury, plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, bądź złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy placu Ratuszowym 1 w godzinach pracy Urzędu.
Opinie i uwagi z wpływem datowanym przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji nie zostaną uwzględnione.

FORMULARZ KONSULTACJI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

Szanowni Państwo!

W związku z wdrożeniem procedury zmierzającej do aktualizacji uchwały Nr IX/544/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Rady Powiatu w Kołobrzegu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego, przekazuję Państwu w załączeniu uchwałę Nr 371/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego, zachęcając jednocześnie Państwa do wypełnienia ankiety.
Ta anonimowa ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i ma na celu poznanie Państwa opinii na temat projektu do konsultacji stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 371/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego.

 

 

Formularz znajdziesz TUTAJ

 

 

 

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments