Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przekazuje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 5 a Ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt Programu Współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

 

 

W ramach konsultacji społecznych:

  • badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na stronie internetowej poprzez umieszczenie projektu Programu współpracy Powiatu Kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zamieściliśmy w Biuletynie Informacji Publicznym w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie www.powiat.kolobrzeg.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, pl. Ratuszowy 1.

Zainteresowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą składać swoje uwagi dotyczące programu za pomocą formularza:
bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego konsultacje:

  • bip@powiat.kolobrzeg.pl
  • oraz w formie papierowej w Wydziale Organizacji i Spraw Społecznych (pok. nr 7) Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1.

Termin konsultacji:

  • od 23 sierpnia do 21 września 2021 r.

Podstawa prawna: Uchwała Nr 448/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego w sprawie projektu programu współpracy powiatu kołobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

 

Źródło: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments