Konkurs na wspieranie rozwoju sportu

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska ogłasza otwarty konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.

 

 

Na realizację zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 190.000,00 złotych. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w latach 2019 i 2020., w których przeznaczono dotację w wysokości po 150.000,00 zł.

Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę wraz z wnioskiem w terminie do dnia 10 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2 pok. Nr 12). Oferta powinna być złożona na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS – SPORT 2021″ oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem nazwy zadania. Ze względu na obowiązujący stan pandemii złożenie osobiste oferty należy poprzedzić informacją telefoniczną pod nr 94 35 15 597.

Ogłoszenie wraz załącznikiem

 

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments