Konkurs na prowadzenie działań wspierających dla par w kryzysie

Gmina Miasto Kołobrzeg ogłosiła otwarty konkurs na prowadzenie w Kołobrzegu działań wspierających dla par w kryzysie związanym z uzależnieniem jednej z osób w parze.

 

Konkurs jest skierowany do organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pożytku publicznego, która w ramach dofinansowania swojej statutowej działalności od 22 marca do 19 grudnia 2021 roku poprowadzi w Kołobrzegu działania ukierunkowane na pomoc psychologiczną, psychiatryczną lub psychoterapię dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich małżonka lub partnera.

Z terapii będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Kołobrzeg, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w związku z przemocą w rodzinie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do składania ofert. Szczegóły konkursu są dostępne w BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg (Informacje > Organizacje Pozarządowe > BIP > Otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych > Aktualne).

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.witkac.pl. Termin na złożenie wniosków upływa w dniu 14 marca 2021 roku.

Działanie będzie finansowane z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu na 2021 rok.

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments