Konflikt Powiatu Kołobrzeskiego z Wodami Polskimi. Chodzi o nierówne stawki i setki tysięcy zł strat

Stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW Wody Polskie ws. taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Kołobrzegu

16 stycznia w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dyrektora Wód Polskich w Szczecinie Marka Duklanowskiego oraz przedstawicieli samorządów powiatu kołobrzeskiego: Grzegorza Starczyka (Wójta Gminy Dygowo), Mariana Sieradzkiego (Burmistrza Gościna), Mirosława Terleckiego (Wójta Gminy Rymań) oraz Marka Dołkowskiego (Wójta Gminy Siemyśl). Podczas konferencji samorządowcy podjęli temat nierównych stawek opłat w ramach jednej spółki wodnej pomiędzy Kołobrzegiem, a mniejszymi miejscowościami. Dopiero działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie doprowadziła do wprowadzenia równiejszych i bardziej sprawiedliwych opłat.

Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości polegającej na nieuzasadnionym różnicowaniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W odpowiedzi na wtorkową konferencję prasową Prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej pragniemy uspokoić mieszkańców Kołobrzegu. Intencją Wód Polskich nigdy nie było i nie jest narzucanie gminom odgórnych stawek za zbiorowe zaopatrzanie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednym z podstawowych zadań Wód Polskich jest weryfikacja proponowanych przez gminy stawek opłat. Doświadczenia lat minionych pokazują bowiem, że znaczna część zobowiązań gmin w zakresie modernizacji sieci wodociągowych przerzucana była na mieszkańców gmin, co odbijało się na wygórowanych cenach za wodę i odprowadzanie ścieków. Działalność naszej instytucji doprowadziła już do znaczącego zniwelowania różnic w opłatach, które często występowały w ramach jednej gminy. Zdarzały się bowiem sytuacje, że mieszkańcy małej miejscowości płacili za metr sześcienny wody kilkukrotnie więcej niż mieszkańcy pobliskiej aglomeracji.
– Temat Kołobrzegu rozgrzał w sposób istotny opinię publiczną, ze względu na to, że wystąpienie pani prezydent Kołobrzegu Anny Mieczkowskiej, z informacją taką, że Wody Polskie spowodowały to, że mieszkańcy Kołobrzegu będą płacili więcej za wodę i ścieki, co jest kompletną nieprawdą. Istotnie wydaliśmy 24 grudnia 2019 r. decyzję administracyjną w sprawie odrzucenia proponowanej przez miejskie wodociągi i kanalizacje w Kołobrzegu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla samego miasta Kołobrzegu i dla gminy Kołobrzeg i dla wianuszka gmin znajdujących się w powiecie kołobrzeskim i gminy Sławoborze. Stawki proponowane są absolutnie niemożliwe do zaakceptowania. Kiedy PGW Wody Polskie zostały powołane to jednym z głównych celów było skupienie roli ustalania taryf z gmin na PGW WP – mówi dyrektor Marek Duklanowski.
– Doszliśmy oto do miejsca, kiedy ktoś musi powiedzieć mieszkańcom Kołobrzegu, ze oto kilkanaście lat oszukiwaliśmy w taryfach i trzeba przeprosić gminy i niestety zacząć płacić uczciwie, i ja te słowa które tutaj padają, za nie odpowiadam i mogę je uzasadnić bo mam również wyroki sądów – mówi Burmistrz Gościna Marian Sieradzki. – Od 10 lat jesteśmy cały czas oszukiwani. I cieszę się niezmiernie, że dzięki władzom, które są obecnie i które rządzą powstały Wody Polskie. Jestem wdzięczny panu dyrektorowi w imieniu mieszkańców gminy Rymań, ze w końcu po 10 latach ktoś zabiega o to, ażeby mieszkańcy zarówno gminy Rymań i pozostałych gmin mieli w końcu wszyscy takie same ceny tak jak to powinno wyglądać od 2010 roku – dodaje Mirosław Terlecki, wójt gminy Rymań.

 

 

Sprzeciwiamy się niesprawiedliwości polegającej na nieuzasadnionym różnicowaniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Podczas konferencji prasowej Prezydent Anna Mieczkowska zapowiedziała odwołanie się od decyzji Wód Polskich. Przedmiotowe odwołanie nie trafiło jeszcze do naszej instytucji, jeżeli to nastąpi wniosek zostanie ponownie przeanalizowany przez pracowników merytorycznych RZGW Szczecin.
Sytuacja w Gminie Kołobrzeg. Opis sytuacji i dalsze działanie
Przedłożony przez przedsiębiorstwo Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania, tj. w obrębie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Miasta i Gminy Gościno, Gminy Dygowo, Gminy Rymań, Gminy Sławoborze, Gminy Siemyśl i Gminy Ustronie Morskie zdaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. organu regulacyjnego) jest niezgodny z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które nakazuje opracować taryfę w sposób zapewniający nie tylko uzyskanie niezbędnych przychodów lecz także ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat.

 

Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments