Kołobrzeżaninie ponownie usłyszą syreny

W związku z modernizacją niektórych syren alarmowych, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg przeprowadzi w dniu 20 listopada 2019 r., w godz. 09:00 – 15:00 próbne, testowe i krótkotrwałe uruchomienie syren alarmowych, zainstalowanych na terenie miasta.

Zgodnie z §10 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r poz. 96), wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów, możliwe jest po ogłoszeniu komunikatu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments