Jubileusz 40 lat Klubu Pionier oraz 35 laty Chóru Pionier

1945 rok, pierwsze dni powojenne. I garstka ludzi przed przerażającym widokiem – wszędzie gruzy, ruiny, dopalające się pożary, gdzieniegdzie wypalone szkielety domów, fetor rozkładających się zwłok. Tyle pozostało z Kołobrzegu, przez który przetoczył się front.

A jednak… To nie był czas załamywania rąk. Ogromnym wysiłkiem, z niezłomną wiarą, że musi się udać, metr po metrze wydobywali miasto z gruzów. Kołobrzescy pionierzy. Przybyli tu z wielu miejsc, różniło ich mnóstwo, ale najsilniejsza okazała się ludzka solidarność. Pozwoliła przetrwać najtrudniejsze. Brakowało wszystkiego, wody, prądu, żywności, ulice a właściwie ścieżki wytyczone wśród ruin, były zwłaszcza po zmroku groźne – rabunki i gwałty nie były rzadkością.

Wspólny cel – budowanie “małej ojczyzny”, odzyskana wolność , nadzieja na dobrą przyszłość zjednoczyły silniej niż więzy krwi. Nie pytano się “skąd jesteś, co masz?”. Dzielono się, wspierano, razem świętowano sukcesy. To ową życzliwość, szacunek dla innych pionierzy uznają za największą wartość tamtych czasów.

Kiedy w latach siedemdziesiątych rozrastało się odbudowane i piękniejące miasto, a okropieństwa wojny odchodziły w niepamięć, po niemal trzydziestu pięciu latach coraz częściej pobrzmiewał w rozmowach pionierów motyw misji – obowiązku ocalenia od zapomnienia trudu tamtych pierwszych powojennych lat i ich bohaterów . Także chęć ocalenia “małej kołobrzeskiej rodziny”, jak o sobie mówią, potrzeba spotkań w grupie rozumiejącej się bez słów, zjednoczonej wspólną przeszłością. Stąd już tylko krok do powstania stowarzyszenia. Rok 1979 i 1980 znów stały się czasem tworzenia. Klub Pioniera miasta Kołobrzegu ukonstytuował się w 1979 r. na uroczystości 35 rocznicy walk o Kołobrzeg, w ówczesnym kinie “Kalmar”. Pierwszym Przewodniczącym Klubu był Stefan Ważyński. A od 1985 roku nieprzerwanie stowarzyszeniu przewodniczy Krystyna Gawlik. W 1984 roku, powołują do życia dumę Stowarzyszenia – chór Pionier.

31 lipca 2003 roku Klub Pioniera został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą: Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu, zyskując tym samym osobowość prawną. Po latach, także w 2003 roku doczekał się własnej siedziby, otrzymał z Urzędu Miasta klucze do pomieszczenia w staromiejskim ratuszu. Marzenie pionierów stało się rzeczywistością.

Nie jedyne. Swoje marzenie – ocalenie pamięci o ich dziadkach, rodzicach i o nich samych – skromnych bohaterach powojennych zmagań, zrealizowali i wciąż realizują z żelazną konsekwencją. W 1997 roku jeden z najpiękniejszych skwerów w mieście zyskuje nazwę “Skwer Pionierów”, co podkreśla piękna tablica pamiątkowa. Dzięki staraniom klubu w 2007 roku ratusz ozdobiła tablica upamiętniająca pierwszych powojennych mieszkańców Kołobrzegu. W 2004 roku, z inspiracji klubu, Honorowy Pionier Hieronim Kroczyński wydaje “Powojenny Kołobrzeg lata 1945-1950”. Czternaście lat później drugie i rozszerzone wydanie książki przywita setną rocznicę Niepodległej. W 2012 roku, na wniosek Klubu Pioniera, Rada Miasta ustanowiła 31 maja Dniem Pioniera Miasta Kołobrzegu. Podczas obchodów pierwszego na cmentarzu miejskim odsłonięto obelisk oddający cześć tym, którzy z ruin i zgliszcz odbudowali miasto. W 2018 roku, z inicjatywy Klubu, w hołdzie pierwszym mieszkańcom odsłonięto – wykonaną przez Romualda Wiśniewskiego – tablicę na ścianie kościoła przy ul. Katedralnej, czyli na ciepło nazywanym “małym kościółku nad rzeką”. Gromadzą i utrwalają pamiątki i wspomnienia, podczas spotkań w szkołach przekazują młodzieży prawdę tamtych dni.

Dziś ze zdumieniem przyjmują fakt, że właśnie dotarli do okrągłej rocznicy. Jako klub istnieją już 40 lat, chór śpiewa od 35! Choć z roku na rok maleje liczba pionierów, to w klubowiczach wciąż żyje duch młodości, nie spoczywają na laurach, podejmują nowe wyzwania. I zwyczajnie, po ludzku lubią ze sobą spędzać czas.

Zapraszamy 03.04.2019 r. o godz. 12:00 | sala widowiskowa RCKu

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments