Inwentaryzacja azbestu

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w dniach 11 – 27 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis eternitu).

Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy ADLER CONSULTING

Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy, którzy będą ankietować teren miasta.

Właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby/odpady zawierające azbest prosimy o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami.

W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości znajdują się odpady azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane), prosimy o poinformowanie o tym pracowników, którzy będą przeprowadzać inwentaryację.

Dzięki spisowi możliwe będzie zbudowanie systemu wsparcia dla mieszkańców przy usuwaniu azbestu.

Pracownicy firmy Adler Consulting będą wyposażeni w upoważnienia wystawione przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

W związku z powyższym, że pracownicy firmy ADLER CONSULTING w czasie przeprowadzanego spisu będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi za co z góry dziękujemy.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 3) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

ADLER CONSULTING
www.adlerconsulting.pl
kolobrzeg@adlerconsulting.pl

PAMIĘTAJ!
Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska – przy pracach związanych z wyrobami zawierającymi azbest przestrzegaj przepisów prawnych! Nieuszkodzone wyroby zawierające azbest, odpowiednio zabezpieczone mogą być dalej użytkowane! Nie usuwaj wyrobów zawierających azbest samemu – zleć to specjalistycznej firmie, która posiada uprawnienia!

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

 

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments