Granty Sołeckie: Gmina Ustronie Morskie z dofinansowaniem

Wójt Gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska, Sołtys Gwizdu Maria Piątek i Krzysztof Szydłowski Sołtys Kukinki, podpisali umowy przyznające wsparcie w ramach grantów sołeckich. Ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego umowę podpisywała członek zarządu Anna Bańkowska.

 

 

Gmina Ustronie Morskie znalazła się wśród laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”. Udało nam się pozyskać dofinansowanie dwóch projektów na łączną kwotę 30 000 złotych.

Pierwszy grant to realizacja zadania: Modernizacja drogi w miejscowości Kukinka.
W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja drogi gminnej na odcinku około 130 mb w miejscowości Kukinka (osada Malechowo) prowadzącej do zabudowań jednorodzinnych i zagrodowych. Zaplanowane działania obejmują:
wyprofilowanie istniejącej nawierzchni szutrowej, ułożenie podbudowy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni, ułożenie płyt drogowych betonowych z odzysku, uzupełnienie poboczy kruszywem. W ramach zadania planowane jest także oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych, które to działania zrealizowane zostaną jako praca własna mieszkańców.
Aktualnie droga w Kukince znajduje się w kiepskim stanie technicznym, występują na niej liczne nierówności i lokalne zagłębienia. Najgorzej sytuacja ta wygląda w podczas intensywnych opadów atmosferycznych.

Drugi grant sołecki to: Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gwiździe
W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji instalacji ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Inwestycja zakłada m.in. wykonanie następującego zakresu prac: wykonanie przyłącza gazowego do budynku wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, dostawę i montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego, ułożenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze świetlicy wiejskiej, montaż grzejników płytowych. Ponadto projekt zakłada, że część prac zrealizowana zostanie jako wkład własny pracy mieszkańców. Będą to: prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni niezbędne do wykonania przyłącza gazowego do świetlicy oraz prace odtworzeniowe okładzin ściennych i podłogowych uszkodzonych w wyniku przebić przez ściany i podłogi podczas układania instalacji wewnętrznych.

Obecnie jedynym możliwym źródłem ogrzewania świetlicy są grzejniki elektryczne. Niestety takie rozwiązanie jest niewystarczające i ogranicza z dużej mierze korzystanie z budynku w okresie zimowym. Ponadto grzejniki elektryczne stanowią najdroższe możliwe źródło ogrzewania budynku, jak również w ogromnym stopni obciążają instalację elektryczną w budynku, stwarzając ryzyko jego pożaru.

 

Foto: Gmina Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments