Granty PPGR: Przekazanie sprzętu komputerowego dla 60 uczniów

Informujemy, iż przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” nastąpi na początku września.

 

 

Łącznie na obszarze Gminy Ustronie Morskie pozytywnie zakwalifikowanych zostało 60 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego. Nie zakwalifikowano 5 osób z powodu niespełnienia warunków programu (student, przodek nie był pracownikiem PPGR, dzieci otrzymały komputer w ramach programu Komputer dla rolnika).

 

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. W tej sprawie urząd będzie sukcesywnie kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy wymagać będzie posiadania dowodu osobistego.

Władze proszą o zapoznanie się z załączonymi umowami, w szczególności z umową przekazania sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Urząd Gminy Ustronie Morskie nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Komputery objęte są gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosi się o kontakt do Urzędu Gminy. Udostępnione zostaną również Państwu dokumenty gwarancyjne umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie ( przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosi się o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

 

Załączniki:

– UMOWA DAROWIZNY NR ORG.042…..2021/2022

– Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 sierpnia 2022 roku

 

Foto: Archiwum

 

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments