Gmina Gościno: Komputer przenośny dla 255 uczniów

Burmistrz Gościna informuje, że przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” nastąpi sukcesywnie w miesiącu sierpniu 2022r.

 

 

 

Łącznie na obszarze Gminy Gościno pozytywnie zakwalifikowanych zostało 255 uczniów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. W tej sprawie urząd będzie sukcesywnie kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy wymagać będzie posiadania dowodu osobistego.

Przypominamy, że komputery otrzymują Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata będą Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Urząd Gminy nie będzie świadczył pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmują Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie. Komputery objęte są gwarancją i ubezpieczeniem. Przy podpisywaniu umowy udostępniona zostanie karta informacyjna dot. gwarancji umożliwiającą dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonują Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołu przekazania). Prosi się  o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania wszelkich usterek.

 

Foto: Gmina Dygowo

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments