Europejskie Centrum Edukacyjne: Edukacja pokoleniowa

Europejskie Centrum Edukacyjne (ECE) w Koszalinie to jedna z większych placówek oświatowych na Wybrzeżu, która funkcjonuje na rynku już od ponad 15 lat. Wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej powoduje, że jest firmą znaną i rozpoznawalną zarówno w regionie jak i poza nim.


Zasadniczą dziedziną działalności edukacyjnej Centrum są studia podyplomowe, które realizuje we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem w Warszawie. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad trzydzieści kierunków studiów dwu-, i trzysemestralnych z zakresu: pedagogiki, sportu i rekreacji, ekonomii, administracji, prawa, psychologii, ochrony zdrowia czy zarządzania.

Największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak: Logopedia, BHP, Oligofrenopedagogika, Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Resocjalizacja i socjoterapia, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Organizacja i zarządzanie w oświacie, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu czy ostatnio uruchomione kierunki: Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na poziomie szkół policealnych Centrum kształci osoby dorosłe w zawodzie technika masażysty i opiekuna medycznego natomiast młodzież, ma możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych (aktualnie ogólna, wojskowa i straży granicznej) oraz w Branżowej Szkole I Stopnia kształcącej w zawodach: sprzedawca, ogrodnik, kucharz, cukiernik, piekarz, dekarz, blacharz, ślusarz, fryzjer, stolarz, murarz-tynkarz, krawiec, monter izolacji budowlanych, elektryk, elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych mechanik pojazdów samochodowych i przetwórca ryb. Nauka w szkołach ponadpodstawowych i policealnych jest bezpłatna.

Fundacja jako organ prowadzący szkoły i placówki, systematyczne poszerza zakres swojej działalności. We wrześniu 2016 roku uruchomiono nowoczesny żłobek i przedszkole z możliwością zapewnienia opieki dla około 200 dzieci, a od września bieżącego roku rozpocznie działalność szkoła podstawowa realizująca Standardy Edukacji Spersonalizowanej – pierwsza szkoła tego typu w województwie zachodniopomorskim.
W szerokim zakresie realizowane są również kursy i szkolenia takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy doskonalące, szkolenia, seminaria i konferencje.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia, szkolenia i opieki, Fundacja systematycznie modernizuje i unowocześnia własną bazę dydaktyczną. Dzieci, uczniowie i słuchacze mają do dyspozycji aulę, halę sportową, pracownie specjalistyczne, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, salę multimedialną do nauki języków obcych, ponad 20 sal wykładowych oraz nowoczesny plac zabaw. Istnieje możliwość wynajmu wybranych pomieszczeń dydaktycznych.

W ECE z powodzeniem funkcjonuje biblioteka z czytelnią, która posiada w swoich zasobach ok. 10 tys. woluminów z różnych dyscyplin kształcenia pedagogicznego, językowego, psychologii, socjologii, filozofii, etyki, filmy dydaktyczne, multimedialne programy komputerowe i inne pomoce dydaktyczne. W budynku funkcjonuje bar serwujący smaczne, domowe posiłki.

Za swoją dotychczasową działalność ECE było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. Do najważniejszych, należy zdobycie Złotego Denara i miana Firmy Roku oraz statuetki i tytułu Usługa 2015 za “Edukację Pokoleniową”. Zapraszamy do odwiedzenia placówki lub strony www.fundacja-ece.edu.pl.

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments