Deratyzacja terenów zieleni

Zgodnie z treścią § 24 Rozdziału 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/600/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg

(Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 13 marca 2018r, poz. 1199, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, co najmniej dwa razy w roku, obowiązkowo w marcu i październiku oraz każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości. W myśl § 27 Rozdziału 8 Regulaminu, w przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na Gminie Miasto Kołobrzeg.

W budżecie miasta Kołobrzeg na rok 2019 zaplanowano, środki finansowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w miesiącach marzec i październik 2019r. deratyzacji wysepki oraz skarpy wokół stawu na terenie w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, na terenie Skweru im. kdmr Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu.

Koszt realizacji umowy to 25 254,50 zł.

Uprzejmie informuję, że wykonawca Zakład Deratyzacji Dezynfekcji i Dezynsekcji w dniu 1 marca br. przystąpi do realizacji pierwszego etapu prac, rozpoczynając od rozwieszenia odpowiednich informacji na w/w terenach – załączam treści formacji.

UWAGA!

W terminie 1 – 31.03.2019r. na terenie Parku im. generała Jana Henryka Dąbrowskiego, na wysepce oraz skarpie wokół stawu, wykładane będą preparaty deratyzacyjne. Zwierzęta należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Nie należy dotykać preparatów gryzoniobójczych.

UWAGA!

W terminie 1 – 31.03.2019r. na terenie Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry wykładane będą preparaty deratyzacyjne. Zwierzęta należy wyprowadzać pod kontrolą, bezwzględnie na smyczy. Nie należy dotykać preparatów gryzoniobójczych.

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments