Bezpłatne przejazdy dla mieszkańców

Od 2 marca 2016 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w wieku do 22 lat, będący mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo na mocy uchwały Rady Miasta Kołobrzeg nabyły uprawnienia do przejazdów bezpłatnych.

Uprawnienie to potwierdza legitymacja szkolna ucznia, która ważna jest każdorazowo do dnia 30 września, podobnie uprawnienie zakodowane na bilecie elektronicznym również traci ważność 30 września każdego roku. Uczeń będący mieszkańcem jednej z wymienionych gmin może korzystać z bezpłatnych przejazdów pod warunkiem posiadania i używania (rejestrowania poprzez przyłożenie do kasownika) spersonalizowanej Kołobrzeskiej Karty Miejskiej wydawanej przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o. Uprawnienie to nadawane jest na okres ważności dokumentu uprawniającego do ulgi (legitymacji szkolnej), tj. do 30 września danego roku. Dlatego uczeń bądź jego opiekun prawny przed upływem ważności biletu elektronicznego powinien po wcześniejszym przedłużeniu ważności dokumentu w sekretariacie szkoły udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej bądź ul. Grochowskiej albo do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. Solnej 2 celem przedłużenia ważności biletu elektronicznego. W przeciwnym wypadku od dnia 1 października bilet elektroniczny staje się biletem normalnym i po pierwszym użyciu ulega zablokowaniu. Przejazd na podstawie takiego biletu może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu podczas kontroli. Wobec powyższego Komunikacja Miejska w Kołobrzegu przypomina i zachęca do przedłużania legitymacji szkolnych oraz na ich podstawie wydanych spersonalizowanych biletów elektronicznych do dnia 30 września bieżącego roku na rok kolejny w Punktach Obsługi Klienta bądź w Biurze Obsługi Klienta.

 

Fot.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments