Alkohol – 2 rata

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje Uchwała Nr XXXV/511/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021roku została, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z zm.), została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycją nr 294 w dniu 13 maja 2021 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 28 maja 2021 r.

 

Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji poza miejscem sprzedaży mają obowiązek uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku w terminie do 31 maja 2021 r. Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie oraz mailowo, bez konieczności wizyty w urzędzie – kontakt: tel. 603 605 579; e-mail p.michlewicz@um.kolobrzeg.pl

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji poza miejscem sprzedaży należy wpłacać na konto Gminy Miasto Kołobrzeg:

PKO Bank Polski S.A. 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments