Zespół Zarządzania Kryzysowego: Rezygnacja z imprez masowych, lub wykluczanie publiczności

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ DOTYCZĄCĄ KORONAWIRUSA SARS – CoV-2 REKOMENDUJE REZYGNACJĘ Z ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH BĄDŹ PRZEPROWADZANIA ICH BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

PONADTO ZALECA, REZYGNACJĘ Z ORGANIZACJI INNYCH IMPREZ SKUPIAJĄCYCH ZNACZNĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW. PRZY ORGANIZACJI IMPREZ, W INDYWIDUALNYCH SYTUACJACH, NALEŻY ROZWAŻYĆ UZYSKANIE REKOMENDACJI OD WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE.

Odwołuje się wszystkie zaplanowane uroczystości związane z 75. Rocznicą Walk o Kołobrzeg. Odbędzie się jedynie kameralna uroczystość o charakterze upamiętniającym – złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym w niedzielę 15.03.2020 r. o godzinie 11.30.

Do końca miesiąca marca zawiesza się i odwołuje wszystkie zaplanowane przez Miasto i miejskie jednostki, imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych – w Regionalnym Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece i pozostałych miejskich jednostkach. Zawieszona zostanie także działalność Klubów Seniora. Zaplanowane imprezy sportowe odbędą się bez udziału publiczności.

Rekomenduje się odwołanie, przeniesienie w czasie lub ograniczenie do minimum imprez organizowanych przez niezależne stowarzyszenia i organizacje. Decyzje odnośnie tych imprez muszą podjąć sami organizatorzy.

Odnośnie działalności bieżącej kołobrzeskich jednostek oświatowych – zgodnie z zaleceniami Premiera RP jednostki zostają zamknięte na najbliższe dwa tygodnie.

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments