Zakończył kolejny etap 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kołobrzegu, złożyli 12 projektów. Ostatecznie pod głosowanie poddanych zostanie ich 7 – tych które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną oraz etap odwołania.

 

Łączna wartość projektów przyjętych do głosowania to niemal 1 400 000 zł.

Na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska powiedziała: “Cieszy mnie każdy projekt, gdyż za każdym z nim stoją mieszkańcy, którzy w ten sposób wykazują troskę o swoje otoczenie i miasto. W tym miejscu chciałabym im podziękować za faktyczną aktywność i zaangażowanie. To nie wyłącznie wypowiadane słowa, ale realne działanie.”

Przed nami głosowanie, które potrwa od 7 do 20 czerwca, głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu, bez względu na wiek, tradycyjnie – papierowo lub elektronicznie.

W tym roku mieszkańcy będą wybierać trzy projekty – to nowość – przyznając im odpowiednio 3 punkty, 2 punkty i jeden punkt.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2023.

Kolejność oznacza numer przypisany do projektu, wynika on wprost z daty zgłoszenia i jest on ważny gdyż na karcie do głosowania będzie należało podać numer, a nie całą nazwę projektu:

Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów
Rodzinne niedziele mają na celu propagowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i rodziców jak i integrację mieszkańców. W miesiącu czerwcu 2023 odbywać się będą aktywne rodzinne niedziele w godzinach popołudniowych (łącznie cztery). Przeprowadzane będą gry i zabawy ruchowe mające na celu włączenie rodziców jak i dzieci; wartość projektu 22 500,00.

KOŁOBRZEG “MUST HAVE” ciekawy i wyjątkowy punkt na turystycznej mapie i nie tylko
Napis będzie umieszczony koło Latarni Morskiej – skwer zielony. Wytyczne, jakie powinny być zawarte to m.in.: wysokość liter min. 2m, podświetlenie go od wewnątrz źródłem światła LED z możliwością zmiany koloru, konstrukcja każdej litery musi być w formie przestrzennej, odporna na warunki atmosferyczne. Wszystkie litery powinny być osadzone na fundamencie. Powinny być mobilne, aby móc przenieść je w inne miejsce. Pierwszą literę “o” zamieniamy na serduszko;wartość projektu 400 000,00.

Modernizacja nawierzchni na ogólnodostępnym boisku przy ulicy Grodzieńskiej
Celem projektu jest wymiana nawierzchni oraz montaż zadaszonych ławek piłkarskich. W ramach projektu konieczne będzie demontaż bramek, wyrównanie całego terenu, przeprowadzenie odwodnienia oraz położenie odpowiedniej do tego typu nawierzchnię wraz z oznaczeniem liniami na boisku, ponowny montaż bramek. Modernizacja zakłada również montaż ławek dedykowanych dla piłki nożnej. Wiaty mają swoim kształtem, funkcjonalnością spełniać warunek ochrony przed wiatrem, deszczem;wartość projektu 212 654,20.

Budowa skateparku na placu rekreacyjno – sportowym “Maja” przy ul. Wylotowa
Budowa skateparku. Nawierzchnia betonowa oraz urządzenia – elementy skateparku. Proponowana powierzchnia 300 m2; wartość projektu 400 000,00.

Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu
Ulica Św. Wojciecha należy do dróg o dużym natężeniu ruchu, a kolizyjność z udziałem pieszych w szczególności w porach wieczornych należy do częstych zjawisk. Należy zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających nekropolię kołobrzeską. Zamontowanie przy przejściach dla pieszych lamp doświetlających wpłynie korzystnie na poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa; wartość projektu62 000,00

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej, etap II
Teren, który pozostaje dziś niezagospodarowany wokół istniejącego placu zabaw, pozwala na zamontowanie linarium, zestawu sprawnościowego i zjazdu linowego, które w połączeniu z trampolinami pozwolą utworzyć swoistą “ścieżkę zdrowia”. Dla maluchów zostanie wymieniona na nową piaskownica, wokół której zamontujemy 16m2 bezpiecznej nawierzchni. Zaproponowane urządzenia nie występują na żadnym innym placu zabaw na osiedlu Podczele, na modernizacji więc skorzysta całe osiedle, mieszkańcy i turyści; wartość projektu 187 570,00.

Kołobrzeskie Sportowe Mariany
“Sportowe Mariany” to inicjatywa środowiska sportowego. Zespoły z miejskich klubów rywalizują w rozgrywkach sportowych przyciągając na swoje wydarzenia sportowe wielu kołobrzeżan. Każdego dnia do kompleksu ,,Milenium” w Kołobrzegu przychodzą setki kołobrzeżan, aby trenować m.in. koszykówkę, piłkę nożną, pływanie. Proponujemy nowe trzy ,,Mariany” w lokalizacjach przy MOSiR: Marian Koszykarz (wejście do Hali Milenium ), Marian Pływak (wejście basen) Marian Piłkarz (stadion piłkarski); wartość projektu 83 900,00.

Mieszkańcy będą wybierać trzy projekty, przyznając im odpowiednio 3 punkty, 2 punkty i jeden punkt. Głosowanie rozpocznie się 7 czerwca o godz. 14.00 i zakończy 20 czerwca o godz. 14.00

Punkt do głosowania tradycyjnego – urna do głosowania będzie znajdowała się w biurze podawczym, będzie możliwe głosowanie w dni robocze. Dodatkowo w dwie soboty, które przypadają na okres głosowania (11 i 18 czerwca) punkt do głosowania będzie znajdował się na Skwerze Miast Partnerskich, w godz. 10.00 – 13.00.

Jeśli chodzi o głosowania elektronicznie będzie ono udostępnione na stronie www.bo.kolobrzeg.pl

Wzorem lat ubiegłych głosowanie elektroniczne będzie należało potwierdzić przez wpisanie kodu weryfikacyjnego, które przyjdzie w bezpłatnej wiadomości sms.

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu, uprawnienie weryfikowane jest na podstawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy lub wpisem do rejestru wyborców.

Głosować może jednokrotnie. Oddanie głosu wielokrotnie, powodować będzie nieważność wszystkich głosów.

Po głosowaniu do 15 lipca nastąpi weryfikacja i liczenie oddanych głosów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 21 lipca nastąpi ogłoszenie wyników na projekty wybrane do realizacji w 2023 roku.

 

 

Fot.:  UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments