XXXII Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego [HARMONOGRAM]

W dniach 29 lutego -1 marca 2020r., na rzece Parsęcie i Radwi, odbędzie się XXXII edycja Ogólnopolskich Otwartych Zwodów Spinningowo – Muchowych Trociowo – Łososiowych, pod nazwą XXXII Memoriał imienia Wiktora Wierzbickiego.

 

UCZESTNICY:

Muszą posiadać kartę wędkarską i zezwolenie na rzekę Parsętę. Rzeka Radew na czas trwania zawodów – udostępniona bezpłatnie. Możliwość wykupienia zezwolenia na rzekę Parsętę w dniu zawodów (sobota).


KLASYFIKACJA, PUNKTACJA:

Impreza odbędzie się na zasadzie do wyboru żywa ryba (C&R) oraz martwa ryba. Liczyć się będzie łączna długość złowionych ryb w obu turach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych klasyfikacji: najdłuższa ryba, nagroda „fair play” i inne. W klasyfikacji nie biorą udziału ryby z widocznymi zmianami chorobowymi oraz ryby patroszone.


ZWYCIĘZCY, NAGRODY:

Za miejsca I-VI puchary, nagrody rzeczowe.


OPŁATA CATERINGOWA:

Wynosi 120 zł. Dla Członków Koła Miejskiego PZW w Kołobrzegu 60 zł oraz Kobiety i Juniorzy bezpłatnie.

ZAPISY:

Dokonanie przedpłat do dn. 28.02.2020 r. na nr konta Koła Miejskiego PZW w Kołobrzeg tj., BGŻ BNP PARIBAS PL 02160014621816218080000001 w dniu zawodów 29.02.2020r. od godz. 7:00 do godz. 8:00, w Sklepie Wędkarskim Pan Michał Jania w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej 30.

HARMONOGRAM ZAWODÓW:


DZIEŃ I – 29 luty (sobota) 2020 r.

 • 7:00 – 8:00 Rejestracja zawodników
 • 8:00 – 8:20 Odprawa sędziowska
 • 8:30 – 15:30 Zawody I Tura (złowione ryby muszą być zgłoszone natychmiastowo, pod nr organizatora zawodów 601 833 873)
 • 15:30 – 16:00 Prace komisji
 • 16:00 Ogłoszenie wyników I Tury zawodów

DZIEŃ II – 1 marca (niedziela) 2020r.

 • 07:00 – 13:30 II Tura połowów (złowione ryby lub dokumentacja fotograficzna muszą być dostarczone do godz. 13:30)
 • 13:30 – 13:50 Prace Komisji Sędziowskiej
 • 14:00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród uroczyste zakończenie zawodów

Sędzia Główny Zawodów Jubileuszowego XXXII Memoriału im. Wiktora Wierzbickiego: Tadeusz Przybyś
Organizator zawodów: Koło Miejskie PZW w Kołobrzegu, http://www.pzw.org.pl/1479/
Kontakt z organizatorem zawodów: Prezes Koła Pan Łukasz Sęczkowski tel.: 601 833 873 , e-mail: pzwkolobrzeg@wp.pl
Zasady klasyfikacji złowionych ryb w ramach XXXII Memoriału im. Wiktora Wierzbickiego:

Zasady zgłoszenia oraz dostarczenia dowodów połowu są te same dla obu formuł. Złowienie ryby, którą zawodnik chce wykazać, należy zgłosić bezpośrednio po złowieniu, podczas pierwszej tury i podczas drugiej tury zawodów na nr tel. Sędziego Głównego. Dostarczenie ryb do Komisji Sędziowskiej lub dokumentacji ich złowienia musi nastąpić zgodnie z harmonogramem. W przypadku braku zasięgu telefonii komórkowej zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie SMS podając dane: nr startowy zawodnika, gatunek złowionej ryby, długość złowionej ryby oraz nr startowy świadka połowu. Pomiar ryb będzie wykonywany w ten sam sposób dla obu formuł.

W formule “martwa ryba” zawodnik może zgłosić maksymalnie 2 ryby. Złowione, uśmiercone i zgłoszone ryby mierzone będą przez Komisję Sędziowską na terenie odbywających się uroczystości zawodów. W formule C&R (żywa ryba) zawodnik może zgłosić wypuszczone punktowane ryby złowione w trakcie jednej tury, przy czym dopuszcza się formułę mieszaną.

 

 

Dla ryb uwolnionych zawodnik musi dostarczyć w wyznaczonym czasie Komisji Sędziowskiej co najmniej dwa wyraźne zdjęcia całej ryby, wykonanych aparatem cyfrowym na tle wydanej przez organizatora miarki, oraz numeru startowego pozwalających w sposób bezsporny określić jej długość (zdjęcia muszą pozwalać na odczytanie skali miarki WRAZ Z RYBĄ). Ryba z ułożoną na niej miarą muszą być ułożone na płaskiej powierzchni. Skala miary na długości ryby nie może być zasłonięta. Zdjęcia muszą być ostre, wykonane z góry pod kątem możliwie najbardziej zbliżonym do prostego). W razie jakichkolwiek wątpliwości do milimetrów, długość ryby będzie zaokrąglona do najbliższego wyraźnie widocznego znacznika centymetrowego w dół od długości ryby. Oprócz tego zawodnik musi przedstawić dowód wypuszczenia ryby, w postaci, najlepiej krótkiego filmu, bądź zdjęcia ewidentnie potwierdzających fakt uwolnienia ryby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny i muszą posiadać kartę wędkarską oraz licencję.
 2. Nieobecność zawodnika powoduje przepadek startowego.
 3. Skutki spóźnienia ponosi zawodnik.
 4. Każdy zawodnik podczas trwania obu tur ma obowiązek mieć przypięty w widocznym miejscu znaczek zawodów.
 5. Zawodnicy zapoznają się z obowiązującymi zasadami RODO.
 6. Organizator zawodów na czas trwania zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, uszczerbek na zdrowiu a także nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla zdrowia zachowanie uczestników.
 7. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zawodów. Biorąc udział w zawodach, wyraża się zgodę na akceptacje i zapoznanie się z regulaminem zawodów – turnieju.

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments