XXVI sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

PORZĄDEK OBRAD XXVI sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu 28 maja 2021 roku, godz. 10.00

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XXV/21 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 3. Raport o stanie Powiatu Kołobrzeskiego w 2020 roku:
  a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu w Kołobrzegu i debata nad raportem;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Nr druku 189
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok i podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok Nr druku 190
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu za 2020 rok Nr druku 191
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2021 rok Nr druku 192
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2021–2027 Nr druku 193
  c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego Nr druku 194
  d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu oraz za parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2021 Nr druku 195
  e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Nr druku 196
 6. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Zapytania radnych.
 11. Wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments