Włodarze apelują do mieszkańców o utrzymanie porządku na terenie gminy

Szanowni Państwo, z przykrością publikujemy fotografie potwierdzające fakt nieustającego zaśmiecania terenu naszej Gminy. Przedstawione zdjęcia dotyczą obszaru, którego ekosystem jest chroniony prawem, gdyż jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk, Dorzecze Parsęty (Natura 2000 – PLH320007). Sąsiaduje on z innymi miejscami tej sieci, takimi jak Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski czy Dolina Radwi, Chocieli i Chotli.- inforumją władze Gminy

 

Ponownie apelujemy do wszystkich osób o korzystanie z  kontenerów na odpady komunalne, a nie pozostawianie odpadów wokół nich, oraz o zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie osób, które zaśmiecają teren gminy.

 

Sygnalizujemy, że kontenery na odpady coraz częściej stają się miejscem, które traktuje się jako teren, gdzie można się pozbyć wszystkich niepotrzebnych rzeczy, w tym również  odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, itp. Mimo, że powinny one służyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Coraz częstszym niestety widokiem są również stojące obok nich worki wypchane odpadami zmieszanymi, starymi meblami i innymi elementami wyposażenia gospodarstw domowych. Powstałe w ten sposób ,,wysypisko śmieci” jest skutkiem niewłaściwego pozbywania się odpadów zalegających na posesjach, co w wyniku działania czynników atmosferycznych stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

 

Chcemy również zwrócić uwagę, iż potęgowanie takich zachowań i łamanie procedury postępowania z odpadami może przełożyć się na przyszły wzrost kosztów z tytułu wywozu odpadów.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie Naszej Gminy. Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o naszej kulturze. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców bez wyjątku.

 

Prosimy zatem o rozwagę i odpowiedzialność.- dodają urzędnicy

 

Fot. UG Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments