Uwaga mieszkańcy. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Wybory sołtysów to ważne wydarzenie w lokalnych społecznościach, które pozwala mieszkańcom wybierać swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za zarządzanie wsią i dbanie o jej rozwój.

 

W Gminie Gościno  odbyły się już wybory w sołectwie Ramlewo i sołectwie Gościno Dwór.

Zgodnie ze statutem każdego z sołectw, kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa tyle, ile kadencja rady miejskiej.

Harmonogram wyborów jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej . Dodatkowo informacje o wyborach sołeckich wywieszone zostały na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach.

Zgodnie ze statutem sołectw:

  • Sołtys oraz Rada Sołecka wybierani są oddzielnie na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym,bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
  • Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają stali mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Gościnie.
  • Osoby uprawnione do głosowania potwierdzają udział w Zebraniu Wiejskim własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 

 

Foto: Archiwum

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments