Uwaga mieszkańcy – nowe deklaracje

Drodzy Mieszkańcy,
Urząd Gminy Ustronie Morskie przypomina, iż od 1 stycznia 2020 roku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy podać ilość wody zużytej w 2019 roku (informację pozyskają Państwo z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu).

Deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2020 roku.

Opłatę należy uiścić zgodnie ze złożoną nową deklaracją (tabela płatności pkt. F.1.5) – na nr konta przypisany danemu płatnikowi .

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 94/ 35 14 181 oraz w pok. Nr 15 tut. Urzędu.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tą ustawą właściciele nieruchomości muszą segregować śmieci. Od kwietnia br. roku w naszej Gminie obowiązuje nowa metoda ustalania opłaty i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych (odpady segregowane 4 zł/m3 wody, odpady zbierane w sposób nieselektywny 9 zł/m3 wody). Tak ustalona wysokość opłaty pozwoliła na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania systemu.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie kosztów tego systemu. Samorządy nie mogą zarabiać na odbiorze odpadów, ale również nie mogą do tego systemu dopłacać. System musi się bilansować, a to oznacza, że jego koszty nie mogą być wyższe od pobieranej opłaty, w przeciwnym wypadku powstaje deficyt, który pokrywany jest z innych dochodów, a tak być nie może. Gmina jest jedynie organizatorem gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych. System musi zapewnić odbiór wszystkich rodzajów odpadów i w tym celu gmina dokonuje regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości powstających odpadów, stanu infrastruktury, kosztów funkcjonowania systemu.

Gmina utrzyma odpłatność na bieżącym poziomie w sytuacji, gdy nie wzrośnie opłata za przetworzenie tony śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Korzyścienku. Czynniki wpływające na wzrost cen za gospodarowanie odpadami to także skrócenie okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz sukcesywny wzrost ilości wytwarzanych odpadów.

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments