Umowy z TPD podpisane

Dziś Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podpisała dwie umowy na prowadzenie placówek wsparcia dziennego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 

Do tej pory TPD prowadziło placówkę przy ul. Mariackiej 40. Od 2023 roku takie miejsca będą trzy. W każdej wsparcie otrzyma piętnaście osób.

Główne zadania placówek to:

 • pomoc w nauce
 • zapewnienie dzieciom opieki
 • wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci
 • organizację zajęć edukacyjnych i profilaktycznych
 • wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
 • wspierania rozwoju zainteresowań dzieci
 • dożywianie

Dzieci mogą być zapisywane do placówek przez rodziców lub opiekunów, kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, sąd i inne instytucje.

Po rozstrzygnięciu konkursów miasto Kołobrzeg zawarło dwie umowy na realizację zadań:

Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg w okresie 2023-2025
Adresy placówek:

 • ul. Graniczna 3
 • ul. Lwowska 7 (w SP 9)

Placówka przy Granicznej 3 prowadzi zajęcia w wymiarze 6 godzin dziennie w godzinach od 13.00 przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt,

Placówka przy ul. Lwowskiej 9 prowadzi zajęcia w wymiarze 4 godzin dziennie w godzinach od 15.00 w okresie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego (zajęć dydaktycznych) w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: świąt, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej w zajęciach szkolnych oraz ferii zimowych dla województwa zachodniopomorskiego.

Dotacja na prowadzenie placówek w kolejnych latach wynosi:

 • w 2023 r. – 235 000,00 zł
 • w 2024 r. – 260 000,00 zł
 • w 2025 r. – 275 000,00 zł

Prowadzenie w Kołobrzegu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem
Adres placówki:

 • ul. Mariacka 40

Placówka prowadzona jest w formie całorocznej, otwarta jest w godzinach 11.30 – 17.30 a w czasie ferii zimowych, wakacji i dni pracujących – ale wolnych od zajęć szkolnych – 9.00 – 15.00.

W placówce realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

Dotacja na prowadzenie tej placówki wynosi: 115.000,00 zł.

 

 

 

 

Foto.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments