Konsultacje w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

Prezydent Miasta Kołobrzeg przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto

więcej