Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła jednogłośnie Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

Rada Miasta Kołobrzeg przyjęła jednogłośnie Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z wynikającymi z niej miejskimi programami: przeciwdziałania przemocy w rodzinie

więcej