Prezydent Kołobrzegu walczy o usunięcie nadmiaru łachy piachu. PGW WP wciąż milczy w tej sprawie [FOTO]

4 października 2019 roku Prezydent Kołobrzegu zwróciła się ponownie! do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pilne rozpoczęcie prac związanych

więcej