Dyspensa Biskupa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej

– Wobec nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego

więcej