Zarzuty za wyrządzenie Zakładom Chemicznym szkody w wysokości ok. 2 milionów złotych

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości finansowych w

więcej