Samochodem nawet do osiedlowego sklepu? Jaka jest nasza mobilność?

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego

więcej