Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim do nowego roku szkolnego

Przedstawiamy Państwu przygotowanie szkoły do bezpiecznego funkcjonowania od 1 września 2020 r. w oparciu o wytyczne MEN, GIS i MZ dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

 

 

W wariancie A – tradycyjna forma kształcenia organizacja pracy będzie wyglądała między innymi w następujący sposób:

– zakup/zamówienie środków do dezynfekcji w ilości gwarantującej prowadzenie dezynfekcji w salach, korytarzach i pomieszczaniach higieniczno sanitarnych.

– zakup ozonatora i dwóch termomentrów bezdotykowych.

– gruntowna dezynfekcja pomieszczeń szkolnych.

– zakup środków ochrony indywidualnej i wyznaczenie pomieszczenia na izolatkę.

– wyznaczenie stref przebywania uczniów na boisku i korytarzach podczas przerw.

– usunięcie dywanów, maskotek i zabawek pluszowych oraz takich, które nie nadają się do dezynfekcji.

– ustawienie ławek z zachowaniem 1,5 m odstępu.

– dezynfekcja krzeseł, mebli i ławek w salach po każdym dniu.

– korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych.

– dezynfekcja urządzeń na placu zabaw – 2 razy w ciągu dnia.

– wietrzenie sal i pomieszczeń nie rzadziej niż co 45 minut.

– wykorzystanie wszystkich wejść do szkoły.

– przydzielenie klasom stałych sal, zmiana w przypadku zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.

– specjalna organizacja przerw dla dzieci z klas I-III.

– ograniczenie przebywania do minimum w szkole osób z zewnątrz.

– rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie w salach lekcyjnych, oddzielnie dla każdej klasy. Rozpoczęcie dla klas pierwszych i pasowanie na ucznia – w sali gimnastycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy zostaną wysłane do rodziców drogą mailową, będą umieszczone na stronie szkoły i na drzwiach wejściowych.

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments