Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podpisała dwie umowy

Prezydent Miasta Anna Mieczkowska podpisała dwie umowy – na emisję obligacji i projekt modernizacji terenu zielonego przy ul. Basztowe.


Pierwsza to umowa z Bankiem PKO Bank Polski na organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych oraz wykonanie funkcji Agenta Emisji przez Biuro Maklerskie PKO Bank Polski.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne i tym samym jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek oraz wykupu obligacji po określonym czasie.

Zgodnie z zawartą umową, Miasto Kołobrzeg wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 30 mln zł, a środki uzyskane ze sprzedaży obligacji będą przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. wydatki związane z finansowaniem inwestycji oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych. Wykup obligacji będzie rozłożony na 7 lat, począwszy od roku 2024.

Miasto Kołobrzeg planuje we wrześniu br. wprowadzić obligacje na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek Catalyst). Obecny stan epidemiczny z uwagi na pracę zdalną banku oraz GPW opóźnia możliwość debiutu Miasta na GPW. Liczba planowanej emisji obligacji to 30 tys. sztuk, gdzie wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Pojawienie się obligacji na GPW (rynku Catalyst) umożliwi ich nabycie również przez mieszkańców Miasta Kołobrzeg we wszystkich Biurach Maklerskich na terenie całego kraju. Dla inwestorów obligacje samorządowe, jako sposób inwestowania długoterminowego, są atrakcyjnym instrumentem, ponieważ są instrumentem znanym, do których inwestorzy mają zaufanie. Zwrot z inwestycji jest zagwarantowany na akceptowanym poziomie, zapewniony jest też dostęp do szczegółowych danych dotyczących działalności emitenta-Miasta, dochodowości i jego działalności.


Druga to umowa z firmą OUTSIDE Studio Projektowe na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji terenu zielonego położonego przy ul. Basztowej.

Projekt ma zawierać:

  • wymianę nawierzchni istniejącego boiska oraz bramki do gry w piłkę nożną
  • siłownia zewnętrzna (urządzenia biegacz i wioślarz)
  • zabawki (piaskownica, huśtawka, trap ruchomy, linarium)

Termin na wykonanie dokumentacji – 45 dni.

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jego planowana wartość to 166.100 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na IV kwartał 2020 roku.

 

 

Fot.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments