Pomoc dla przedsiębiorców z Gminy Kołobrzeg [KOMUNIKAT]

W dniu 29 kwietnia br. na XVI Sesji Rady Gminy Kołobrzeg, radni podjęli uchwałę Nr XVI/144/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc maj i czerwiec 2020 roku przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołobrzeg, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 do dnia 30 września 2020 roku.

 

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości do końca września 2020 roku pozwoli na realną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców w minionym okresie. Po dokonaniu takiej oceny zostaną podjęte ze strony Gminy decyzje, co do ewentualnych zwolnień podatku od nieruchomości.

 

Jednocześnie informujemy , że przedsiębiorcy z terenu Gminy Kołobrzeg, którzy w związku ze skutkami epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 mogą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych za poprzednie miesiące, mogą wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Kołobrzeg o przyznanie ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności podatkowych.

 

Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:

● Oświadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu pomocy de minimis;

● Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

● Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y);

● Dokumenty finansowe za I kw. 2020 r. i następne, lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej;

● Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. 94 35 30 441.

 

 

Fot. Archiwum

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments