Podpisano umowę na wymianę pieców

W środę, 11-go marca  w szczecińskiej operze na Zamku  miało miejsce uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.   

 

 

W naszym przypadku dofinansowaniu podlegać będzie wymiana źródeł ciepła. Wartość przyznanych środków to blisko 123 tys. zł.

Podpisanie umowy o dofinansowanie zainicjowało rozpoczęcie prac nad ogłoszeniem naborów grantowych dla mieszkańców naszej Gminy.  Możemy się spodziewać , że nastąpi to z końcem marca.

Kto i na co  może dostać dofinansowanie?

– istniejące źródło ciepła funkcjonuje o spalanie węgla (piece, kotły węglowe) zostanie zastąpione nową jednostką wytwarzania energii cieplnej – w pierwszej kolejności w oparciu o gaz

–  istniejące źródło ciepła zostanie zlikwidowane  (dokument z likwidacji będzie niezbędny do załączenia przy rozliczeniu grantu)

– jesteś osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego

– w obiekcie zgłoszonym do dofinansowania nie jest zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza

– przeprowadzenie wymiany źródeł ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. EHP+W nie więcej niż 150kWh/m2 na rok –  wymóg ten zostanie zbadany w charakterystyce energetycznej obiektu, która zostanie wykonana na zlecenie Gminy

– nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej muszą charakteryzować się obowiązującym do końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

– wymogi dla kotłów na paliwo stałe:

a) minimalna efektywność energetyczna:

– 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20kW

– 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej  20kW

b)  Maksymalna emisja tlenku węgla (C0) – 500 mg/m3

c) Maksymalna emisja organicznych związków gazowych  (OGC) – 20mg/33

d) Maksymalna emisja pyłu (PM) -40mg/m3

e) Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO2)  –

– dla kotłów na biomasę 200 mg/m3

– dla kotłów na paliwo kopalne 350 mg/m3

– jeśli nowym źródłem ciepła w lokalu mieszkalnym będzie dofinansowany kocioł na paliwa stałe, to musi on być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

 

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 7.500,00 zł

 

 

Fot. Gmina Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments