Podpisano porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

W czwartek, 17 czerwca o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie zostało podpisane porozumienie w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. Na wspólne opracowanie dokumentu pozwoliły nowelizacje ustaw o samorządzie gminnym i o prowadzeniu polityki rozwoju.

 

Przystąpienie do realizacji Porozumienia jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy 23 samorządami, gdyż podpisały je samorządy współpracujące ze sobą do tej pory w ramach Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli Będzino, Białogard (gmina), Białogard (miasto), Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg (gmina), Kołobrzeg (miasto), Koszalin, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie oraz gmina Rymań i trzy powiaty: białogardzki, kołobrzeski i koszaliński.

 

Dziś dopełnione zostały formalności, gdyż prace nad współpracą samorządów rozpoczęły się już w 2020 r. W trakcie ostatnich kilku miesięcy odbywały się spotkania i webinary, podczas których przedstawiciele gmin i powiatów dyskutowali o zasadach współpracy, partycypacji w kosztach opracowania i wdrażania dokumentu, a stosowne uchwały zostały już przyjęte przez wszystkie rady gmin i powiatów.

 

Porozumienie daje możliwość samorządom na wspólne opracowanie dokumentu, definiującego najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe w postaci priorytetów i celów długookresowych, wskazując działania oraz przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji wizji rozwoju. Obszarem podlegającym szczególnej uwadze będą kwestie mobilności miejskiej całego obszaru funkcjonalnego, które zostaną zawarte w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej KKBOF, stanowiącym załącznik do Strategii KKBOF.

Opracowany dokument umożliwi samorządom wspólne planowanie działań rozwojowych oraz aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie podlegać szerokim konsultacjom m.in. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a przede wszystkim z mieszkańcami Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Źródło.: UM Koszalin

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments