Podpisanie umowy w ramach projektu “Razem dla DPS”

W czwartek 20 sierpnia 2020 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego podpisana została (zapowiadana podczas konferencji prasowej w dniu 11 sierpnia 2020 roku) umowa na realizację projektu pn. „RAZEM dla DPS”, która wynika z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

W ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” Powiat Kołobrzeski pozyskał środki finansowe dla Domów Pomocy Społecznej w Gościnie i we Włościborzu na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS (obejmujące okres 15 maja – 15 sierpnia 2020 r.). Umowę podpisali w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski i Wicestarosta Jacek Kuś, z ramienia Województwa Zachodniopomorskiego Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

 

Grantodawca: Województwo Zachodniopomorskie, beneficjent projektu pn. „RAZEM dla DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizator Projektu (ROPS UM WZ w Szczecinie): Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Instytucja Zarządzająca: minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Instytucja Pośrednicząca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Foto.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments