Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłasza o otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2020.


Rodzaj Zadania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób(art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:

Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:

poprawa standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,
zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych.
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych doprowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.

http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=11553

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments