Konsultacje społeczne w sprawie miejscowości Olszyna

Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłasza, że w dniach od 01 do 21 lutego 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Olszyna w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Olszyna. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Olszyna ustalonej jako część wsi Sianożęty na Olszyna rodzaj miejscowości „osada”. Treść Zarządzenia dostępna jest pod linkiem http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=134613

· Dlaczego przeprowadzane są konsultacje w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Olszyna?

Przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368), zakazują prowadzenia numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości a miejscowość Olszyna zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” (ogłoszonego w drodze obwieszczenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 2360)) ustalona została rodzajowo jako „część wsi Sianożęty” W związku z tym organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości.

Zmiana rodzaju miejscowości z części wsi Sianożęty na samodzielną „osadę” pozwoli na zachowanie dotychczasowej numeracji porządkowej nieruchomości (adres). Jeśli Gmina nie przystąpi do procedury zmiany rodzaju miejscowości, wówczas konieczne będzie przenumerowanie numerów porządkowych i przyporządkowanie ich do miejscowości Sianożęty.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców miejscowości Olszyna posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić formularz konsultacyjny i dostarczyć go do Urzędu Gminy.

Można to zrobić poprzez:

a. złożenie do skrzynki podawczej, mieszczącej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie

b. przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

c. platformę ePUAP na adres: /UGUstronie/skrytka

Formularz konsultacyjny dostepny jest pod linkiem: http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=134617

 

Foto: BIP Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments