Konsultacje społeczne – Strategia Smart City Miasta Kołobrzeg

Zarządzeniem Nr 112/20 z dnia 1 lipca 2020 Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie dotyczącym opracowania Strategii Smart City Miasta Kołobrzeg dla etapu diagnostycznego.

 

Metody przeprowadzania konsultacji – spotkań z interesariuszami:

zogniskowane wywiady grupowe,
pogłębione wywiady jakościowe wsparte formularzem ankietowym,
warsztaty diagnostyczne.
Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

od dnia 13 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r.

Konsultacje społeczne mają na celu zbadanie opinii mieszkańców Kołobrzegu w zakresie dotyczącym planowania strategicznego w kontekście idei smart city – zwłaszcza wskazania rozwiązań dla Kołobrzegu służących rozwijaniu go zgodnie z ideą inteligentnego miasta, dzięki którym będzie ono przestrzenią przyjazną do życia, za którą współodpowiedzialność ponosić będą także aktywni w zarządzaniu i współdecydowaniu o jego rozwoju mieszkańcy.

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments