Gospodarka odpadami – zmiany od 1 września

Na podstawie uchwały nr XX/298/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty zawiadamiamy!

 

Od miesiąca wrzesień 2020 r. do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się stawki opłat w następującej wysokości:

20,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
2,50 zł za każdy 1 m sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym
1,00 zł miesięcznie za każdy 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
Przypominamy, że od września 2020 r. nie będzie możliwości zadeklarowania braku segregacji odpadów na nieruchomości.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów stosuje się stawki opłat w następującej wysokości:

40,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
5,00 zł za każdy 1 m sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym
2,00 zł miesięcznie za każdy 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Ulgi dla mieszkańców:

Rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny będzie mogła skorzystać z ulgi, wówczas stawki opłat wyniosą:

20,00 zł – opłata miesięczna od każdego gospodarstwa domowego
2,00 zł za każdy 1 m sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym

Gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zapłaci tylko stawkę opłaty:

2,50 zł za każdy 1 m sześcienny zużytej wody w gospodarstwie domowym
Jeżeli nieruchomość będzie posiadała kompostownik przydomowy (tylko budynki mieszkalne jednorodzinne)

Opłata miesięczna zostanie zminusowana o 1,00 złoty.

Druki i wzory deklaracji dostępne są na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu

 

 

Foto.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments