Dygowo: Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że ministerstwo rodziny i polityki społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu: OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022.

 

 

Program ma na celu wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
    • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2021r., poz.573) albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które przebywają stale w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w GOPS Dygowo, ul. Kolejowa 1, lub pod nr telefonu 94 35 845 58.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do dnia 18 października 2022r.

 

Źródło: Gmina Dygowo

0 0 votes
Article Rating


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments